Reïntegratiefraude

Via De Blocq Talent Management volgde ik een loopbaantraject bij Cristine van der Glas. Zij stelde voor om het inspiratiespel te doen. Ik vond dat goed, maar wilde voorkomen dat het slechts bezigheidstherapie zou zijn. Daarom spraken we af dat ik achteraf een verslag zou ontvangen van de uitkomst; een analyse met daarin bruikbare conclusies.

Het spel bestaat uit een 140 kaarten die je kunt gebruiken als hulpmiddel om erachter te komen wat wel en niet bij je past, bijvoorbeeld door ze naar jouw voorkeuren in te delen, op volgorde te leggen, daar verder over door te filosoferen etc. De kaarten zijn ingedeeld in vier categorieën: activiteiten, inspiratiebronnen, belemmeringen en voorwaarden. Op de kaarten staat niet meer dan een kreet, bijvoorbeeld ‘analyseren’ of ‘natuur’.

We hebben twee sessies besteed aan dit spel. Alle kaarten werden behandeld. Ik plaatste ze op een bepaalde volgorde en motiveerde dit. Cristine stelde vragen en…

View original post 606 woorden meer

Advertenties

Bestuursperikelen. Zoals altijd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 april stuurden de leden – voor het eerst in de geschiedenis van Mensa – de voorzitter naar huis. Corné van Iersel mocht vertrekken. Eerder waren er al twee andere bestuursleden opgestapt.

Dus waren er vacatures. En bood Clazien Moison aan om voorzitter te worden. Er protesteerde niemand.
Dus werd ze voorzitter. Per vandaag.

Wie is Clazien Moison? Dat zal ik vertellen. Vandaag het begin. Lees de rest van dit artikel »

Een nieuw dieptepunt in de klucht die Mensa heet. Want wat is een sektarische beweging zonder doctrines. Exact. Geen sektarische beweging. Dus moet er een verplichtende waarheid worden verzonnen. Een waarheid die zelfstandig en kritisch denken overbodig maakt. Een mooie taak voor het nieuwe bestuur. Lees de rest van dit artikel »

hiquarterlyVolgens Mensa zitten hoogbegaafden fundamenteel anders in elkaar dan gemiddeld begaafde mensen. Ze hebben een andere manier van denken, leren en problemen benaderen. Hun gedrag wordt daardoor nogal eens bestempeld als raar, arrogant, bedreigend of niet ter zake doende. Dat is onterecht, vindt Mensa, want mensen die snel, effectief en anders kunnen voelen en denken zouden juist gewaardeerd moeten worden.

De boodschap van Mensa luidt dan ook: hoogbegaafden zijn niet raar of eng, maar kunnen door hun creatieve geest juist waardevolle bijdragen leveren aan een organisatie. Laat je door hun anders zijn niet van de wijs brengen. Weg met de vooroordelen en ruim baan voor diversiteit! Lees de rest van dit artikel »

Als je bij Mensa uit de gratie valt heb je geen rechten meer. Je wordt niet geïnformeerd en niet gehoord. Je stelt een vraag, verzoekt om uitleg of probeert na te gaan of ze je boodschap goed begrepen hebben. Dus zoek je contact. Maar nee, geen reactie, niets. Wat je zegt heeft geen enkele waarde. Je wordt doodgezwegen. Een naar gevoel. Lees de rest van dit artikel »

Hoogbegaafden hebben de naam ruimdenkend en tolerant te zijn. Tot ze binnen Mensa aan de macht komen. Dan blijkt ineens dat ze een hekel hebben aan andersdenkenden. Pesten, uitsluiten, vals beschuldigen, hun vijandigheid jegens mensen met een andere mening kent geen grenzen. Desnoods verklaren ze hen voor gek. Daar gebruiken ze bij Mensa natuurlijk hele nette bewoordingen voor, maar het doel is hetzelfde: mensen iedere zeggenschap ontnemen, vooral over zichzelf. Lees de rest van dit artikel »

Als de leiders van Mensa smerige streken uithalen verzinnen ze allerlei trucjes om geen verantwoording te hoeven afleggen. Ze verschuilen zich achter iemands privacy of stoppen hun gedragingen in de manipulatiemachine. Een andere beproefde methode is het beroep op de niet-aanspreekbaarheidsclausule. Lees de rest van dit artikel »

Omdat hun bestuursleden bij bosjes aftreden hebben de Mensaas een onderzoekscommissie ingesteld die binnenkort advies gaat uitbrengen.

In de woorden van het bestuur:

“Deze commissie dient aanbevelingen te formuleren om de bestuurbaarheid van onze vereniging te vergroten. Deze adviezen dienen waar mogelijk in de vorm van concrete wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement voorgelegd te worden aan de AV.” Lees de rest van dit artikel »

Enkele dagen nadat ik Mensa’s rechtbank had benaderd volgde er opnieuw een bericht van Roeland van Zeijst. De jurist tegen wie ik een klacht had ingediend zou één week de tijd krijgen om te reageren. Hij zou geen toegang meer hebben tot de ledensite totdat er uitspraak was gedaan. Dit was gedaan omwille van het veiligheidsgevoel binnen Mensa en omwille van een zuivere procedure. Zaken die kennelijk hoog in het vaandel stonden bij zowel de rechtbank als het bestuur. Lees de rest van dit artikel »

Ik had een klacht ingediend bij de interne rechtbank van Mensa. Wat was er gebeurd? Er had een rechtszaak plaatsgevonden tussen mij en een loopbaanadviseur die mij had opgelicht. De loopbaanadviseur was zelf geen lid van Mensa, maar degene die hem bijstond in de rechtszaak wel. Om zijn gelijk te bewijzen had hij vertrouwelijke informatie van het Mensaforum naar de rechtbank gestuurd. Daarmee was de privacy van tien Mensaleden geschonden. Geheel onnodig, aangezien de informatie niets met het geschil te maken hadden. Lees de rest van dit artikel »

Een jaar geleden startte ik dit weblog, met als doel te vertellen wat mij binnen Mensa is overkomen. Ik heb in 2014 veel geschreven over de opmerkelijke manieren van de leiders en leden van Mensa. Over hoe gewillig en volgzaam de leden zijn, niet in staat om zelf na te denken, en over hoe hun leiders daar gretig misbruik van maken.

Het wil er bij de leden maar niet in. Toen ex-leider Ruud Rensink zijn doorzichtige en leugenachtige haatcampagne startte luidde één van de reacties:

“Al met al een heel nette discussie. Geen enkele poging tot manipulatie of wat dan ook.”

Lees de rest van dit artikel »

Hersenspoelen

Geplaatst: 07/12/2014 in Hoogbegaafd
Tags:, ,

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. Lees de rest van dit artikel »

Het is weer zover. Bij hoogbegaafdenvereniging Mensa zijn drie bestuursleden opgestapt. Ze hebben onenigheid met de voorzitter. Dit is de derde bestuurscrisis in ruim een jaar tijd, maar het rommelt al veel langer. Nog maar een paar maanden geleden stelde Mensa een compleet nieuw bestuur aan.  Lees de rest van dit artikel »

Communicatie met supergetalenteerde mensen gaat nogal eens mis. Vaak wordt hun manier van communiceren als onhandig of ineffectief bestempeld. Ze zouden zich niet bewust zijn van het effect dat ze hebben op anderen, waardoor makkelijk conflicten kunnen ontstaan.

De gebruikelijke analyses doen op geen enkele manier recht aan het effect dat kan ontstaan als iemand die echt talent bezit het toneel betreedt. Niet zelden zijn het juist de matig getalenteerden die zich onhandig gaan gedragen. Lees de rest van dit artikel »

Logo van Mensa

Logo van Mensa

Onlangs kwam Mensa met een nieuwe videoboodschap. Hierin waarschuwen ex-leiders Grethe van Geffen en Willem Bouwens voor misbruik van de naam van Mensa. Omdat ze geen praktijkvoorbeelden gaven vroeg ik me hardop af wie zoiets zou doen. In reactie daarop wees een tipgever mij op een financieel drama dat plaatsvond bij de Amerikaanse afdeling van Mensa. Zonder de leden op de hoogte te brengen verspilde het bestuur 1,9 miljoen dollar omdat hun naam zogenaamd werd misbruikt. 1,9 MILJOEN DOLLAR. Lees de rest van dit artikel »

Als de leiders van Mensa juridisch advies nodig hebben kunnen zij daarvoor gebruik maken van de diensten van een daartoe aangewezen jurist. Deze jurist is advocaat van beroep en lid van Mensa. Voor zover ik dat heb kunnen beoordelen neemt hij zijn taak heel serieus. Ik heb het idee dat hij prima in staat is om goede adviezen te verstrekken. En daar zit meteen het probleem. De leiders van Mensa willen namelijk ongestoord hun gang kunnen gaan. Ze willen niet het risico lopen dat de advocaat negatief adviseert over een onredelijke maatregel of over andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Lees de rest van dit artikel »

Een fijne ontmoetingsplek waar iedereen met een hoge intelligentie zich thuis kan voelen. Dat is hoe de vereniging Mensa zich presenteert. Hoogbegaafden zijn snelle en slimme denkers met een rijk gevoelsleven en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat klinkt allemaal mooi, maar de praktijk is anders. Het strenge toelatingsbeleid is een farce en het autonome denken en sterke rechtvaardigheidsgevoel is meestal ver te zoeken. Mensa is een scam. Lees de rest van dit artikel »

thumbBeste Ruud,

Onlangs plaatste je op Facebook een oproep aan de leden van Mensa. Vlak daarvoor had ik je gebeld. Ik wilde opheldering vanwege het feit dat mijn identiteit misbruikte. Je had geen tijd om mijn vragen te beantwoorden. Wel had je tijd om op datzelfde moment op Facebook een een hetze te starten tegen mij. Lees de rest van dit artikel »

Ex-voorzitter Ruud Rensink weet werkelijk van geen ophouden. Hij wil koste wat kost voorkomen dat ik vertel wat mij is overkomen binnen Mensa. Telkens verzint hij nieuwe dreigementen, die indruk op mij moeten maken. Dit gebeurt niet langer in het geniep, zoals eerst, maar openlijk, zodat de leden van Mensa kunnen meelezen en meedreigen.

Ik weet dat er mensen zijn die zonder al te veel moeite jou het digitale (en daarmee het echte) leven zuur kunnen maken.

~Ruud Rensink Lees de rest van dit artikel »

Logo van Mensa

Logo van Mensa

De Mensaas zitten nooit stil. In de zomerverkansie hebben de voormalige voorzitters van Mensa hard gewerkt om Nieuwe Bedreigingen uit de Buitenwereld in kaart te brengen. Misbruik van de naam en van het logo is zo’n Bedreiging, die dermate urgent is dat Grethe van Geffen en Willem Bouwens hiervoor via Youtube aandacht vragen. Lees de rest van dit artikel »

Onkruid. Behangvlekken. Dierenmishandeling. Cameratoezicht. Kiespijn. Bonussen voor bankiers. Rondslingerend speelgoed. Babbeltrucs bij bejaarden. Neushaar. Pesten. Kindermisbruik. Aids. Landbouwgif. Poep op de stoep. Huiselijk geweld. Vliegjes op je voorruit. Hoofdluis. Bladluis. Schaamluis. Alle soorten luis. Nick en Simon. Kalkaanslag. Voicemails. Ongewenste zwangerschappen. Losliggende stoeptegels. Houtrot. Plasticsoep. Haren in het doucheputje. Mensen die hun kind “Jayden” noemen. Jeuk. Cellulitis. Vieze vingers op je beeldscherm. Niet betaalde rekeningen. Voetschimmel. Zwerfafval. Tandsteen. Vetophopingen. Botulisme. Patty Brard. Mannen met opgeschoren kapsels. Lees de rest van dit artikel »

De leiders van Mensa houden niet van kritiek. Zeuren, piepen, klagen, het mag allemaal, maar zodra het inhoudelijk wordt raken ze in paniek. Toen ik gefundeerde kritiek uitte op de gang van zaken binnen Mensa werd ik vals beschuldigd en monddood gemaakt. De toegang tot de fora werd mij ontzegd en mijn Mensa-mailadres werkte niet meer. Mijn stem mocht niet worden gehoord. Lees de rest van dit artikel »

Je verzint het niet. Ruud Rensink heeft opnieuw een manier gevonden om de leden te schofferen en om zichzelf en Mensa nog verder te beschadigen. Alles voor het martelaarschap. Alles om een gemeenschappelijke vijand te creëren. Lees de rest van dit artikel »

Binnen Mensa is meer en meer sprake van sektarische neigingen. De omgang met afvalligen en kritische leden is daar een voorbeeld van. Zij kunnen maar beter hun mond houden en zich onzichtbaar maken, anders kunnen ze rekenen op represailles. Gefundeerde kritiek uiten is niet toegestaan. Op allerlei manieren kan dit gesaboteerd worden. Sommige sektes waarschuwen voor het lezen van werken van ex-leden. Lees de rest van dit artikel »

Dat de vereniging Mensa voortdurend kampt met interne strijd is algemeen bekend. Elkaar treiteren en dwarszitten, met modder gooien, ruzie zoeken, dreinen en drammen, veel (bestuurs)leden zijn er dol op.

Voorheen vonden deze hoogstaande taferelen enkel plaats in besloten kring, maar sinds kort heeft het strijdtoneel zich verplaatst. Via Youtube kan iedereen meegenieten van de perikelen van de slimme-mensenclub, al geven sommigen de voorkeur aan Facebook. Lees de rest van dit artikel »

Het kon niet uitblijven. De zoveelste wraakactie van Mensa. Het is de eerste vijandelijke actie sinds het bestaan van dit weblog en het zal zeker niet de laatste zijn.

Ruud Rensink, sinds kort ex-voorzitter van Mensa, nam hiertoe het initiatief. Zonder zich te bekommeren om de gevolgen stal hij mijn identiteit en verspreidde hij uit mijn naam vervelende berichten. Hij startte zelfs een openbaar weblog onder mijn naam en begon over mijn privéleven te bloggen.  Lees de rest van dit artikel »

Och Here Jezus. De Mensaas zijn boos. Driftig sturen ze berichten om hun ongenoegen over dit weblog kenbaar te maken, bij voorkeur zonder vermelding van een naam of geldig mailadres, om zodoende ieder menselijk contact te vermijden. Voor je het weet krijg je namelijk een bericht terug, terwijl iedereen weet dat contact met de buitenwereld hartstikke eng is. Lees de rest van dit artikel »

In januari dit jaar begon Ruud Rensink vol goede moed aan het Mensa-voorzitterschap. Al na drie maanden kwam hij tot de ontdekking dat hij niet de juiste persoon was voor deze functie. Dat kan gebeuren natuurlijk. Een dag later traden ook de andere bestuursleden af.

Vandaag ga ik aan de hand van zijn eigen woorden laten zien hoe Ruud over zichzelf denkt. Dat is namelijk hartstikke positief! Lees de rest van dit artikel »

Ruud Rensink, de ex-voorzitter van Mensa, is dringend op zoek naar een advocaat. Daartoe plaatste hij deze week een aantal oproepen binnen Mensa. Ik maakte zijn reputatie kapot! Wie weet wat ik nog meer zou gaan schrijven! Hij schroomde daarbij niet om mijn naam te noemen.  Lees de rest van dit artikel »

Ik was gek van gelukSinds enkele jaren is er een hernieuwde belangstelling voor sektes. Aanleiding daarvoor was de uitzending van Alberto Stegeman die undercover ging bij de sekte Miracle of Love.

Boeken

Journalist Carine Damen deed onderzoek naar sektes, waarbij ze ook ex-leden interviewde. In oktober 2013 kwam haar boek “Ik was gek van geluk” uit. Het eerste hoofdstuk is in pdf beschibaar. Lees de rest van dit artikel »